PAUNAWA SA PUBLIKO

Susog sa kautusang pambayan blg. 05 serye 2014 ng Sangguniang Bayan ng Tanay mahigpit pong ipinagbabawal sa lahat ng may-ari at operator/driver ng motorsiklo at tricycle ang paglalagay at paggamit ng “bora-bora o modified muffler” dito sa bayan ng Tanay.

Ang sinumang mahuli o lumabag sa kautusang ito ay papatawan ng kaukulan parusa/multa.

Multa :

Para sa mga motorsiklo at tricycle:  Php. 500.00

Para sa mga tindahan o establisimiento:  Php. 1,000.00

Hotline No.

LGU Tanay: 942-7174 loc. 244

Arnold V. Aguirre: 0919-410-7481

TMU. Team Leader

Nerwin Sicosana: 0909-425-5093

PSAF, Team Leader